Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2009

Google Blogger'da LaTeX ile yazılmış formüllerin gösterilmesi

Blog entrylerinde latex ile yazılmış formüllerin normal bir biçimde derlenip gösterilmesi mümkün. Bunun için, tıpkı blogger'a syntax highlighting özelliğini eklediğimiz gibi, blog ayarlarından yerleşim sekmesine gidiyoruz. Oradan, html'yi düzenle seçeneğini seçiyoruz. Sonrasında </body> etiketinden önce olacak şekilde aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz;

< script type="text/javascript" src="http://tex.yourequations.com/">< /script> Yazacağımız formülleri aşağıdaki şekilde direk olarak HTML kodu içerisine ekleyebiliyoruz. <pre lang="eq.latex">
L = \frac{d^2\Phi}{d\omega\:dA^\perp}=\frac{d^2\Phi}{d\omega\:dA\:cos\:\theta}\\
</pre>

Eğer ekleme işlemi ve yazdığımız latex kodumuz doğru ise yukarıdaki kod betiği blog yayınında aşağıdaki gibi görünmektedir; L = \frac{d^2\Phi}{d\omega\:dA^\perp}=\frac{d^2\Phi}{d\omega\:dA\:cos\:\theta}\\

Tek Boyutlu Bir İşaretin Zaman Frekans Düzleminde Görüntülenmesi

Tek boyutlu zamana bağlı bir fonksiyonun zaman-frekans düzleminde gözlemlenmesi bir çok kullanıcıyı ilgilendiren bir konudur. Matlabdaki sürekli zaman dalgacık dönüşümünü gerçekleştiren CWT komutu bu işlemi gerçekleştirmektedir. Ancak CWT komutu zaman-ölçek (scale) bilgisini vermekte olup frekans sonucu için ilave eklentiye ihtiyaç duyulmaktadır. cwt_signal fonksiyonu girilen bir vektör için Fs örnekleme frekansında (Hz), F_ilk başlangıç frekansı ve F_son bitiş frekansı aralığında kalan zaman-frekans düzleminde delta_F çözünürlükte sonucu vermektedir. Baz fonksiyonu olarak çoğu uygulama en tercih edilen ve en sağlıklı sonucu veren baz fonksiyonu olduğu için komleks Morlet seçilmiş ve aşağıdaki kodda 1.5 Hzlik merkez frekansı ve 1.5 Hzlik genişlik anlamına gelecek şekilde "cmor1.5-1.5" olarak girilmiştir. İstenirse bu kullanıcı tarafından fonksiyonun içine girilip değiştirilebilir.function coef=cwt_signal(isaret,Fs,F_ilk,F_son,delta_F);
delta=1/Fs;
Fa=F_ilk:delta_F:F_son;
Fc=cen…

MySQL'de veritabanı yedeği almak

MySQL sunucuda kullanılan veritabanının ya da veri tabanı dahilindeki tabloların yedeklerini almak mümkün olabilmektedir. Linux server üzerinde;

mysqldump --user=[kullanıcı adı] --pass=[şifre] [veritabanı_1] ... [veritabanı_n] > [veri yolunun tam adresi]/[dosya adı].sql

Komutu ile, istenen veri tabanlarının yedeğini almak mümkün olabilmektedir. Benzeri şekilde;

mysqldump --user=[kullanıcı adı] --pass=[şifre] [veritabanının adı] [tablo_1] ... [tablo_n] > [veri yolunun tam adresi]/[dosya adı].sql

Komutu ile de belirli bir veritabanı dahilindeki istenen tabloların yedeğini almak mümkün olabilmektedir.

Linux Kernel 2.6.28 SD Kart Okuma Problemi

Kullandığım işletim sistemi KDE'li ubuntu olan Kubuntu'nun 9.04 (jaunty) versiyonu. Şu anki linux kerneli versiyon 2.6.28. Bu kernel'de SD kart okuyucu seçilir kılınmadığından, SD kart okuyucuya kart yerleştirdiğimizde kartı okumadığını görebiliyoruz. Ben SD okuyucu kullanmak istediğimde komut satırına basitçe:

sudo modprobe usb_strage

Yazıyorum ve kart okuyucum çalışmaya başlıyor.

MATLAB'de Fouriér Dönüşümü'nün Frekans Bölgesinde Doğru Şekilde Gösterilmesi

Matlab'daki en sık kullanılan komutlardan olan FFT komutu, zamana bağlı bir fonksiyonun frekansa bağlı olarak gösterilmesini sağlayan Fourier Dönüşümüne karşılık gelen bir integral dönüşümüdür. Kullanıcı, fonksiyonun hangi frekanslarda bileşeni olduğunu görmeyi amaçlar. Ancak Fourier dönüşümü kompleks bir dönüşümdür ve FFT komutuyla bulunan frekans cevabı kompleks (karmaşık) sayılardan oluşmaktadır. Bulunan sonucunun mutlak değeri alınmalıdır. Ayrıca kaç nokta üzerinden FFT alındığına bağlı olarak çıkan dürtülerin konumları frekansın tam değerini vermemektedir. Matlab, negative frekans bileşenlerine karşılık gelen değerleri de tek vektör içinde göstermekte olup bu m-dosyası ile kullanıcı, belli bir örnekleme frekansındaki işaretin frekans tepkisini doğrudan gözlemleyebilmektedir.
function sonuc=fft_fast (x,Fs)
% Fs Ornekleme frekansi
fx=abs(fft(x,Fs));
% Ornekleme frekansinda Fourier Donusumu aliyoruz
sonuc=fx(1:length(fx)/2);
% 0 - Fs/2 araligini gozlemliyoruz
plo…

Linux'ta OpenCV kurmak ve program çalıştırmak üzerine

openCV kütüphanesini linuxta kuralım. Bu kurulum şekli zaman içerisinde değişiklikler gösterebilir. O yüzden en doğru olanı, resmi sayfalardan gelişmeleri takip etmek. Ben kde ile gelen bir ubuntu olan kubuntu kullanıyorum. Konsola geçiyoruz ve öncelikle şu komutla sistemimizi güncelliyoruz;

sudo apt-get install build-essential

Sonra gerekli bazı kütüphaneleri kurmak için şu komutu yazıyoruz;

sudo apt-get install libavformat-dev

Kurulum sırasında bir hata ile karşılaştım ve bir yerlerde libswscale-dev kütüphanesine ihtiyaç duyulduğunu gördüm. Bu kütüphaneyi kurabilmek için de benzeri şekilde;

sudo apt-get install libswscale-dev

Yazıyoruz. Kurulum sonrasında yine karşılaştığım başka bir problem de libgtk2.0-dev paketinin eksikliğinden kaynaklanmıştı. Bu paketi de;

sudo apt-get install libgtk2.0-dev

Komutu ile kuruyoruz. OpenCV nin en güncel kaynak kodlarını kendi deposundan çekeceğiz. Bunun için öncelikle şunu yazıyoruz;

sudo apt-get install subversion

Subversion kurulumu tamam ise kurulumu yapa…

Php ile metin içindeki linkleri bulmak

Bu PHP fonksiyonu ile bir metin içerisinde yer alan linklerin bulunarak otomatik linkleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

http://www veya www ile başlayan tüm kelimeler otomatik olarak a kodu ile linkleştirilmektedir.

function metindekiLinkler($metin) {

$metin = eregi_replace('(((f|ht){1}tp://)[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]+)', '\\1', $metin);
$metin = eregi_replace('([[:space:]()[{}])(www.[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]+)', '\\1\\2', $metin);
$metin = eregi_replace('([_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3})', '\\1', $metin);
$regexp = "]*href=(\"??)([^\" >]*?)\\1[^>]*>(.*)<\/a>";

if(preg_match_all("/$regexp/siU", $metin, $linkler)) {
foreach ($linkler[3] as $key=>$val) {
if ($val[50]) {
$metin = str_replace(">" . $val . "<", ">" . substr($val,0,50) . "...<", $metin);
}
}
}

Latex ile özgeçmiş (cv, resume) yazmak

Latex kullanarak güzel cv ler hazırlanabilir. Bunun için benim kullandığım bir class dosyası var. Bu linkten indirerek kullanabilirsiniz. Dosyanın içerisindeki açıklama satırlarında dosyayı nasıl kullanabileceğiniz anlatılıyor. Ben bir süre önce bu cls dosyasını kullanarak yazmış olduğum cv yi de ekliyorum.\documentclass[margin,line]{res}
\oddsidemargin -.5in
\evensidemargin -.5in
\textwidth=6.0in
\itemsep=0in
\parsep=0in

\newenvironment{list1}{
\begin{list}{\ding{113}}{%
\setlength{\itemsep}{0in}
\setlength{\parsep}{0in} \setlength{\parskip}{0in}
\setlength{\topsep}{0in} \setlength{\partopsep}{0in}
\setlength{\leftmargin}{0.17in}}}{\end{list}}
\newenvironment{list2}{
\begin{list}{$\bullet$}{%
\setlength{\itemsep}{0in}
\setlength{\parsep}{0in} \setlength{\parskip}{0in}
\setlength{\topsep}{0in} \setlength{\partopsep}{0in}
\setlength{\leftmargin}{0.2in}}}{\end{list}}


\begin{document}
\name{ \Large \c S\"ukr\"u OZAN\vspace*{.1in}}
\begin{resume}
\section{\s…

Kodmanya.com Blog'unu kullanırken faydalı olabilecek bilgiler

Şimdi blogumuza entry yazarken, özellikle syntax highlight özelliğini kullanmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlar bir önceki entry de dile getirilmişti. Blog'un dahilindeki rich text editör özellikle kod parçalarını syntax highlight ederken ufak bir yazım hatasında problemli çalışabiliyor, yazılanları silebiliyor. Bu yüzden entry yazmanın, özellikle de kod içeren bir entry yazmanın en güvenilir şekli, bir notepad programı içerisinde yazacaklarımızı yazmak sonra bunları editöre yapıştırmak olacaktır.

Syntax higlight ederken;

1. Vereceğimiz kod betiğini, betiğin yazıldığı dile göre

<pre name="code" class="<ilgili programlama dili>">
</pre>


şeklindeki etiketler içerisinde yazmak gerekiyor. Örneğin diyelim bir c++ kodu eklemek istediğimizde kodumuzu;


<pre name="code" class="cpp">
...KODUMUZU BURAYA YERLEŞTİRİYORUZ...
</pre>


Şeklinde ekleyebiliyoruz.

2. Etiketler arasına yazacağımız betikte < kara…

Linux'ta Konsol Kullanarak Temel Görüntü İşleme Uygulamalarını Gerçekleştirmek

Linux'ta konsol üzerinde, komut satırına yazılacak basit komutlarla hızlı bir şekilde görüntü işleme uygulamalarını gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. ImageMagick'in geliştirdiği convert programı ile bunu gerçekleştirmek çok kolay.

Örneğin diyelimki elimizde input.jpg isimli bir görüntü dosyası var ve bunun büyüklüğünü değiştirmek istiyoruz, bu resimin olduğu dizinde komut satırına;

convert -resize %50 input.jpg output.jpg

Yazdığımızda input.jpg isimli görüntü dosyamızın enden ve boydan yarısı olan output.jpg isimli dosyayı kolayca elde edebiliyoruz. Benzer şekilde;

convert -scale 300 input.jpg output.jpg

Yazdığımızda ise, genişliği 300 olan ve en-boy oranu input.jpg isimli dosyaya eşit olan output.jpg isimli yeni bir görüntü dosyası elde ediyoruz.

Kile + Linux + Latex + Türkçe Karakterler

Bu tarz problemler kullanılan işletim sistemine falan bağlıdır o yüzden buradaki çözüm yöntemi her duruma uygulanabilir anlamına gelmemektedir.

Latexte direk Türkçe karakterlerle yazı yazmak için benim deneme ve yanılma yöntemi ile yakaladığım çözüm şu şekilde;

Öncelikle işletim sistemim kubuntu 8.10. Derleyici olarak Kile kullanıyorum. Linux komut satırında locale komutunu çalıştırdığımda aldığım yanıtta şu var:

LANG=tr_TR.UTF-8
LANGUAGE=tr

Kile editöründe encoding olarak utf-8 seçili. Aşağıdaki linkten indirdiğim zip in içindeki easyturk.sty dosyasını ana tex dosyamın içinde

\usepackage{easyturk}

Şeklinde kullanıma hazırladım. İlgili dosyada anlatıldığı şekilde yaptığım düzenleme olumlu sonuç vermediği için birkaç şey denedim ve çözümü aşağıdaki satırı da ekleyerek yakaladım:

\usepackage[utf8]{inputenc}


Bu şekli ile Kile editöründe Türkçe karakterlerle yaptığım girdiler, derlemeden sonra dvi ve pdf dosyalarında da sorunsuz bir biçimde görüntülenebildi.


http://fens.sabanciuniv.edu/dosyalar/con…

Povray'den Dosya Okutarak İşlem Yaptırmak

Pov-RAY'i kullanarak belirli bir dosyadaki bilgilere dayanarak imge oluşturmak mümkün. Aşağıdaki kod triangles.txt diye bir dosyadan vertex noktalarındaki gradyan bilgilerini ve vertex kordinatlarını alarak, pov-RAY'in smooth_triangle fonksiyonunu da kullanarak ilgili üçgenleri çizdirmektedir. Üçgenler bir mesh'e ait ise kapalı bir yüzey çizdirilmiş olur. Kodumuz şu şekildedir;//by Sukru OZAN 14-03-2008
#include "colors.inc"
#include "functions.inc"
#include "stones.inc"
#include "textures.inc"

background { color rgb<1.0,0.8,0.634> }
plane { <0,-5,0>,1 texture{ pigment {color rgb<0.9,1.0,0.9>} }}
global_settings {max_trace_level 5}
light_source {<-14,20,30> rgb <1.0, 1.0, 0.95>*1.5 shadowless}
light_source {<14,20,-30> rgb <0.9, 0.9, 1.00>*0.8 shadowless}


#fopen MyFile "./triangles.txt" read
#while (defined(MyFile))
#read (MyFile,Var1,Var2,Var3,Var4,Var5,Var6,Va…

Linux altında C kullanarak Step Motor Süren Program

C kullanark seri porta ulaşmayı sağlayan özgün kodu bu linkten de edinebilirsiniz. Aşağıdaki kod bunun biraz değiştirilerek step motor sürebilen hale getirilmiş versiyonudur.


//seri porttan step motor sürülmesi
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include "adrport.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
char LUT[16][4]= { "0000","0001","0010","0011",
"0100","0101","0110","0111",
"1000","1001","1010","1011",
"1100","1101","1110","1111"};
int ff[]={8,4,2,1};
int bf[]={1,2,4,8};
int fh[]={8,12,4,6,2,3,1,9};
int bh[]={9,1,3,2,6,4,12,8};
char emir[]="0000";

int delay,step,i,j,k,MODE;

if (argc < 6 || argc > 6)
{
printf("'StepMotor needs 4 parameters for the serial port\n");
printf(" ie.Use 'Step…

Linux'ta OpenGL ile Programlamaya Başlamak

OpenGL gerçek zamanlı üç boyutlu uygulamalar için kullanılan yaygın bir kütüphanedir. Linux altında bir OpenGL uygulamasını derlemek ve görüntülemek çok kolaydır.
OpenGL'e başlamak için aşağıdaki kodu düşünelim,


#include <GL/glut.h>

void myDisplay()
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glBegin(GL_POLYGON);
glVertex2f(0.0, 0.0);
glVertex2f(0.2, 0.0);
glVertex2f(0.2, 0.5);
glEnd();
glFlush();
}

int main (int argc, char ** argv)
{
glutInit (&argc, argv);
glutCreateWindow("iste ilk pencerem!");
glutDisplayFunc(myDisplay);
glutMainLoop();
return(0);
}


Bu kodumuzu glilk.c şeklinde adlandırıp derlediğimizde, bir pencere içinde kordinatları glVertex2f fonksiyonu ile verilen beyaz bir üçgeni siyah bir arka plan üzerinde göreceksiniz. Kodu derlemek için aşağıdaki komutu girmeniz yeterli olacaktır.

$gcc glilk.c -o glilk -I/usr/X11R6/include/ -L/usr/X11R6/lib -lGL -lGLU -lglut

OpenGL ile ilgili en güncel bilgi ve yardımcı dosyaları bu linkt…

Wget kullanarak Rapidshare (RS) linklerinin indirilmesi

Özellikle linux işletim sisteminde wget komutunu kullanarak, premium zone şifreniz ile rapidshare linklerini indirmek mümkün olabiliyor. Bunun için yapılması gereken şey, premium zone şifrenizle giriş yaptığınızda gelen cookie yi wget komutunun da görebileceği bir yerlere kaydetmek.

Bunu şu şekilde gerçekleştiriyoruz:

wget --save-cookies ~/.cookies/rapidshare --post-data "login=USERNAME&password=PASSWORD" -O -
https://ssl.rapidshare.com/cgi-bin/premiumzone.cgi > /dev/null

Komut satırına bunu yazdığımızda cookie miz kaydedilmiş oluyor. Ancak bunun için gizli bir klasör olan .cookies i yaratmış olmamız gerekiyor. Yukarıdaki USERNAME ve PASSWORD sizin kendinize ait Rapidshare premium kullanıcı adınız ve şifreniz. Eğer bu bilgileri doğru girdiyseniz standart bir RS linkini indirmek için şunu yazmanız yeterli olacaktır;

wget -c --load-cookies ~/.cookies/rapidshare

Bilindiği gibi bir dosya genelde birden fazla ardışık RS linki ile parçalanmış oluyor. Bunun için de bu linkleri s…

Google Blogger'a Syntax Highlight Özelliğinin Eklenmesi

Google'ın blog hizmetini daha bugün kullanmaya başladım. Blog girdilerimin içerisinde kod örneklerini sıklıkla kullanacağım için "syntax highlight" özelliğinin gerekli olabileceğini düşündüm. Bu entry'nin başlığına iliştirilmiş linkten faydalanarak bunu gerçekleştirmek mümkün oluyor.

1. http://syntaxhighlighter.googlecode.com/svn/trunk/Styles/SyntaxHighlighter.css, linkindeki css bilgisini kopyalıyoruz

2. Kopyalanan bu bilgiyi blog yerleşim ayarlarındaki HTML düzenleme kısmında, <b:skin><!--[CDATA[ kısmından sonra ve ]]--></b:skin> kısmından önceki alana yapıştırıyoruz.

3. </head> etiketinden önce aşağıdaki kodları yerleştiriyoruz:


<!-- Add-in CSS for syntax highlighting -->
<script src='http://syntaxhighlighter.googlecode.com/svn/trunk/Scripts/shCore.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://syntaxhighlighter.googlecode.com/svn/trunk/Scripts/shBrushCpp.js' type='text/javascript…

Gnuplot ile En temel Grafik çizdirme işlemleri

Gnuplot kullanarak en temel grafik çizdirme konusunda birkaç satır eklemenin iyi olabileceğini düşündüm. Diyelimki elimizde 2B bir data var. Datamız data.dat isimli dosyadakayıtlı olsun ve şu şekilde gözüksün; (bu data esasen exp fonksiyonuna ait bir data)

0.00000 1.00000
0.0100000 0.904837
0.0200000 0.818731
0.0300000 0.740818
0.0400000 0.670320
0.0500000 0.606531
0.0600000 0.548812
0.0700000 0.496585
0.0800000 0.449329
0.0900000 0.406570
0.100000 0.367879
0.110000 0.332871
0.120000 0.301194
0.130000 0.272532
0.140000 0.246597

Öncelikle gnuplot yazarak ilgili kabuğa geçiyoruz. Gnuplot kabuğuna geçtiğimizi imlecimizin solunda görebileceğimiz "gnuplot>" yazısından anlayabiliyoruz. Şimdi grafiğimizi çizelim;

gnuplot> plot 'data.dat'

Bu komut sayesinde en temel anlamda ilk grafiğimizi çizmiş bulunuyoruz. Gnuplot ortamında matematik fonksiyonları tanımlamak da mümkün;

gnuplot> f(x) = a * exp(-x*b)

Bu örnekte basit bir üstel fonksiyonu iki değişken ile (a ve b) tanım…

Matlab'da Yapısal Bir Sistemin Dürtü Yanıtını Elde Etme

Kütle(Mass), Rijitlik(Stiffness) ve Sönümleme(Damping) matrisleri bilinen bir dinamik sistemin dürtü yanıtını(Impulse Response) çizen bir Matlab fonksiyonu. Yapısal(Structural) sistemler üstünde çalışırken bu kod parçasını sıklıkla kullanırım. Tek yapmanız gereken yarattığınız sistemin boyutunu ve yapısal özelliklerini sırayla Matlab formatında girmek.clear all
N = input('model order : ');
M = input('mass matrix : ') ;
C = input('damping matrix : ') ;
K = input('stiffness matrix : ') ;

A1=inv(M)*C;
A0=inv(M)*K;
B0=inv(M);
I=eye(N,N);
Z=zeros(N,N);

A=[Z I;-A0 -A1];
B=[Z;B0];
C1=[I Z]; % continous time system
D=0;

sys=ss(A,B,C1,D);

dt=0.01; %sampling time
duration=20; %duration of the signal
t=0:dt:duration;
y=impulse(sys,t); %impulse response

Octaviz'de 3B Grafik Çizilmesi

Octavın bir eklentisi olan octaviz ile çok şık 3 boyutlu grafikler çizdirmek mümkün. Örnek kodumuzda octaviz fonksiyonlarını kullanan ve bir dosyadan bilgileri okuyarak 3 boyutlu olarak çizdiren bir fonksiyon var.

En temel anlamda, bir malzemenin yansıma özelliğini tanımlayan fonksiyona BRDF deniliyor. Bu linkten de indirebileceğiniz data dosyasında, aluminyum bronz alaşımına belirli bir yerden ışık gönderildiğinde, malzeme üzerindeki yarım küre üzerinde tanımlı olan BRDF fonksiyonuna ait, R G ve B dalgaboyları için aldığı değerler bulunmakta.

Kodumuz bu bilgileri dosyadan okuyarak 3 boyutlu olarak çizdiriyor. Aşağıdaki kodu "plotBrdf.m" şeklinde kaydettiğiniz taktirde bu kodu komut satırından standart bir kod gibi çalıştırabilirsiniz.function plotBrdf = plotBrdf(filename,color);
a=load(filename);
[theta,phi] = meshgrid(0:pi/64:pi/2,0:pi/64:2*pi);
r=ones(size(phi,2),size(theta,1));
ratio= min(a(:,3))/max(a(:,3))

if (ratio < 0.01)
for i=1:size(r,1)
for j=1:size(r,2)
if (co…

FireWire Arayüzü ile Nasıl Görüntü Alınabilir ?

FireWire arayüzünü kullanarak FireWire destekleyen bir kameradan görüntü alınmasına ilişkin detaylı bir anlatıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Linux işletim sistemi kullanarak ilgili işlemleri kolayca uygulamanız ve sonuç almanız mümkün olmaktadır. Ben Pardus 2007 ile denedim ve sorunsuz bir şekilde FireWire kameradan görüntü alıp kameranın değiştirilebilir parametrelerine müdahale edebildim.

Kod şu şekilde;
#include <stdio.h>
#include <libraw1394/raw1394.h>
#include <libdc1394/dc1394_control.h>
#include <stdlib.h>


#define IMAGE_FILE_NAME "Image.pgm"

int main(int argc, char *argv[])
{
FILE* imagefile;
dc1394_cameracapture camera;
int numNodes;
int numCameras;
int value;
raw1394handle_t handle;
nodeid_t * camera_nodes;
dc1394_feature_set features;
int format=-1, mode=-1;
quadlet_t quadlet;
int exposure;
/*-----------------------------------------------------------------------
* Open ohci and asign handle to it
*---------------------------…

Google Blogger'a Syntax Highlight Özelliğinin eklenmesi

Google'ın blog hizmetini daha bugün kullanmaya başladım. Blog girdilerimin içerisinde kod örneklerini sıklıkla kullanacağım için "syntax highlight" özelliğinin gerekli olabileceğini düşündüm. Bu entry'nin başlığına iliştirilmiş linkten faydalanarak bunu gerçekleştirmek mümkün oluyor.

1. http://syntaxhighlighter.googlecode.com/svn/trunk/Styles/SyntaxHighlighter.css, linkindeki css bilgisini kopyalıyoruz

2. Kopyalanan bu bilgiyi blog yerleşim ayarlarındaki HTML düzenleme kısmında, <b:skin><!--[CDATA[ kısmından sonra ve ]]--></b:skin> kısmından önceki alana yapıştırıyoruz.

3. </head> etiketinden önce aşağıdaki kodları yerleştiriyoruz:


<!-- Add-in CSS for syntax highlighting -->
<script src='http://syntaxhighlighter.googlecode.com/svn/trunk/Scripts/shCore.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://syntaxhighlighter.googlecode.com/svn/trunk/Scripts/shBrushCpp.js' type='text/javascript…