Skip to main content

Linux altında C kullanarak Step Motor Süren Program

C kullanark seri porta ulaşmayı sağlayan özgün kodu bu linkten de edinebilirsiniz. Aşağıdaki kod bunun biraz değiştirilerek step motor sürebilen hale getirilmiş versiyonudur.


//seri porttan step motor sürülmesi
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include "adrport.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
char LUT[16][4]= { "0000","0001","0010","0011",
"0100","0101","0110","0111",
"1000","1001","1010","1011",
"1100","1101","1110","1111"};
int ff[]={8,4,2,1};
int bf[]={1,2,4,8};
int fh[]={8,12,4,6,2,3,1,9};
int bh[]={9,1,3,2,6,4,12,8};
char emir[]="0000";

int delay,step,i,j,k,MODE;

if (argc < 6 || argc > 6)
{
printf("'StepMotor needs 4 parameters for the serial port\n");
printf(" ie.Use 'StepMotor 0 forward full 50 10' to connect to /dev/ttyS0 and\n");
printf("forward 50 full steps with 10 ms delay\n");
return 0;
}

if (strcmp(argv[2],"forward")==0)
{
if (strcmp(argv[3],"full")==0) MODE=1;
else if (strcmp(argv[3],"half")==0) MODE=2;
}
else if (strcmp(argv[2],"backward")==0)
{
if (strcmp(argv[3],"full")==0) MODE=3;
else if (strcmp(argv[3],"half")==0) MODE=4;
}

if (OpenAdrPort(argv[1]) < 0) return 0;
step=atoi(argv[4]);
delay=1000*atoi(argv[5]);

for (i=0;i<step;i++)

{

switch(MODE)
{
case 1:
for (j=0;j<4;j++) emir[j]=LUT[ff[i%4]][j];
break;

case 2:
for (j=0;j<4;j++) emir[j]=LUT[fh[i%8]][j];
break;

case 3:
for (j=0;j<4;j++) emir[j]=LUT[bf[i%4]][j];
break;

case 4:
for (j=0;j<4;j++) emir[j]=LUT[bh[i%8]][j];
break;
}


k=WriteAdrPort(emir);
usleep(delay);
}


CloseAdrPort();

} // end main


Bu kodun doğru biçimde çalışabilmesi için ayrıca adrport.c ve adrport.h dosyalarına da ihtiyacınız olacak, onlar da sırasıyla da şu şekilde;

adrport.c
// adrport.c - Serial Port Handler
// Copyright MMI, MMII by Sisusypro Incorporated

// Permission is hereby granted to freely copy,
// modify, utilize and distribute this example in
// whatever manner you desire without restriction.

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include "adrport.h"
static int fd = 0;

// opens the serial port
// return code:
// > 0 = fd for the port
// -1 = open failed
int OpenAdrPort(char* sPortNumber)
{
char sPortName[64];
printf("in OpenAdrPort port#=%s\n", sPortNumber);
sprintf(sPortName, "/dev/ttyS%s", sPortNumber);
printf("sPortName=%s\n", sPortName);

// make sure port is closed
CloseAdrPort(fd);

fd = open(sPortName, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
if (fd < 0)
{
printf("open error %d %s\n", errno, strerror(errno));
}
else
{
struct termios my_termios;
printf("fd is %d\n", fd);
tcgetattr(fd, &my_termios);
// NOTE: you may want to save the port attributes
// here so that you can restore them later
// printf("old cflag=%08x\n", my_termios.c_cflag);
// printf("old oflag=%08x\n", my_termios.c_oflag);
// printf("old iflag=%08x\n", my_termios.c_iflag);
// printf("old lflag=%08x\n", my_termios.c_lflag);
// printf("old line=%02x\n", my_termios.c_line);

tcflush(fd, TCIFLUSH);

my_termios.c_cflag = B2400 | CS8 |CREAD | CLOCAL | HUPCL;

cfsetospeed(&my_termios, B2400);
tcsetattr(fd, TCSANOW, &my_termios);
/*
printf("new cflag=%08x\n", my_termios.c_cflag);
printf("new oflag=%08x\n", my_termios.c_oflag);
printf("new iflag=%08x\n", my_termios.c_iflag);
printf("new lflag=%08x\n", my_termios.c_lflag);
printf("new line=%02x\n", my_termios.c_line);*/
} // end if
return fd;
} // end OpenAdrPort

// writes zero terminated string to the serial port
// return code:
// >= 0 = number of characters written
// -1 = write failed
int WriteAdrPort(char* psOutput)
{
int iOut;
if (fd < 1)
{
printf(" port is not open\n");
return -1;
} // end if
iOut = write(fd, psOutput, strlen(psOutput));
if (iOut < 0)
{
printf("write error %d %s\n", errno, strerror(errno));
}
else
{
printf("wrote %d chars: %s\n", iOut, psOutput);
} // end if
return iOut;
} // end WriteAdrPort

// read string from the serial port
// return code:
// >= 0 = number of characters read
// -1 = read failed
int ReadAdrPort(char* psResponse, int iMax)
{
int iIn;
printf("in ReadAdrPort iMax=%d\n", iMax);
if (fd < 1)
{
printf(" port is not open\n");
return -1;
} // end if
strncpy (psResponse, "N/A", iMax<4?iMax:4);
iIn = read(fd, psResponse, iMax-1);
if (iIn < 0)
{
if (errno == EAGAIN)
{
return 0; // assume that command generated no response
}
else
{
printf("read error %d %s\n", errno, strerror(errno));
} // end if
}
else
{
psResponse[iIn<iMax?iIn:iMax] = '\0';
printf("read %d chars: %s\n", iIn, psResponse);
} // end if

return iIn;
} // end ReadAdrPort

// closes the serial port
void CloseAdrPort()
{
// you may want to restore the saved port attributes
if (fd > 0)
{
close(fd);
} // end if
} // end CloseAdrPortadrport.h// adrport.h
// Copyright MMI, MMII by Sisusypro Incorporated

int OpenAdrPort (char* sPortNumber);
int WriteAdrPort(char* psOutput);
int ReadAdrPort(char* psResponse, int iMax);
void CloseAdrPort();Bu StepMotor.c kodumuzun derlenmesi de şu şekilde olmaktadır;

gcc -Wall -o StepMotor StepMotor.c adrport.c

StepMotor.c dosyasının içeriğinden de anlaşılabileceği gibi, kodu derlediğimizde oluşan StepMotor çalıştırılabilir dosyası komut satırından kullanılmakta ve bazı parametreler kullanmaktadır. Örnek bir çalışma şu şekilde olabilir;

StepMotor 0 forward full 50 10

Burada programın adından sonra gelen 0 (sıfır) port numaramız; bunlar linuxta /dev/tty0 /dev/tty1 gibi isimler alırlar. İkincisi motorun dönüş yönü, forward (ileri) ya da backward (geri) olabilir. Üçüncü opsiyon yarım adım (half) ya da tam adım (full) olabilir. 50 adım sayımız, 10 ise iki adım arasındaki milisaniye cinsinden gecikme süresidir.

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

Ubuntu'da Chrome'un Açılıştaki Profil Uyarısı Nasıl Çözülebilir

Bir süredir Chrome u her açtığımda bu uyarı penceresi karşıma çıkmaya başlamıştı. Pencerede şu yazıyor:
Profiliniz doğru açılamıyor.
Bazı özellikler kullanılamayabilir. Lütfen profilin bulunduğundan ve içeriğini okuma ve yazma izniniz olduğundan emin olun.
Bu problemi çözmek için aşağıdaki işlemi uyguladım ve problem halloldu. Tabi ki bunu yapmak ya da yapmamak sizin tercihiniz, /home/ içinde olduğunuzu varsayarak:
mv .config/google-chrome/Default/Web\ Data .config/google-chrome/Default/Web\ Data.BCKP
İlgili klasördeki ilgili dosyayı farklı isimde kaydettim. Hem olası bir problemde geri dönmemi de sağlayacak bir komut bu.Bu işlemden sonra chrome u yeniden başlatıyoruz ve Voila! Problem gitmiş oluyor.  Chrome ilgili klasörde yeni bir Web Data dosyası oluşturuyor.
mv .config/google-chrome/Default/Web\ Data.BCKP .config/google-chrome/Default/Web\ Data
Komutu şeklinde yeniden çalıştırdığınızda dosya geri yükleniyor ve chrome eski problemli haline dönüyor.

Mint Linux Masaüstü Font Rengini Değiştirmek

Vallaha Mint Linux'tan halen memnunum. Yapmak isteyip de yapamadığım bir şey çıkmadı henüz. Olursa o konuda da bilgi vermek isterim.
XFCE masaüstü arayüzünü kullanan mint linux günümüz Ubuntu sürümleri ile gelen arayüzler düşünüldüğünde çok sade kalıyor. Ancak bu sadeliği benim gibi birçok görece "yaşlı" insanın da tercih edebileceğini düşünüyorum. Kafa rahat böyle ohhh!
Neyse... Gene de tabi insan biraz masaüstüne ayar vermek istiyor. Ben masaüstümde o günlerde ilgi duyduğum filmlerdeki kahramanların resimlerini koymayı severim. Bu aralar da favorim "the Hobbit" filmi olduğu için, internette sıklıkla kullanılan bir duvar kağıdını kullanmak istedim. Ancak duvar kağıdı koyu renkliydi ve masaüstü simgelerine ait yazılar siyah olduğundan duvar kağıdı üzerinde görünmüyordu. Bunu değiştirmek  "ayarlar->kişiselleştir->..." gibi tarif edilebilecek bir şey olmadığından buraya not düşmeyi uygun gördüm. Zaten öncelikle kendime bir şeyler hatırlatmasını iste…