Skip to main content

FireWire Arayüzü ile Nasıl Görüntü Alınabilir ?

FireWire arayüzünü kullanarak FireWire destekleyen bir kameradan görüntü alınmasına ilişkin detaylı bir anlatıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Linux işletim sistemi kullanarak ilgili işlemleri kolayca uygulamanız ve sonuç almanız mümkün olmaktadır. Ben Pardus 2007 ile denedim ve sorunsuz bir şekilde FireWire kameradan görüntü alıp kameranın değiştirilebilir parametrelerine müdahale edebildim.

Kod şu şekilde;
#include <stdio.h>
#include <libraw1394/raw1394.h>
#include <libdc1394/dc1394_control.h>
#include <stdlib.h>


#define IMAGE_FILE_NAME "Image.pgm"

int main(int argc, char *argv[])
{
FILE* imagefile;
dc1394_cameracapture camera;
int numNodes;
int numCameras;
int value;
raw1394handle_t handle;
nodeid_t * camera_nodes;
dc1394_feature_set features;
int format=-1, mode=-1;
quadlet_t quadlet;
int exposure;
/*-----------------------------------------------------------------------
* Open ohci and asign handle to it
*-----------------------------------------------------------------------*/
handle = dc1394_create_handle(0);
if (handle==NULL)
{
fprintf( stderr, "Unable to aquire a raw1394 handle\n\n"
"Please check \n"
" - if the kernel modules `ieee1394',`raw1394' and `ohci1394' are loaded \n"
" - if you have read/write access to /dev/raw1394\n\n");
exit(1);
}
/*-----------------------------------------------------------------------
* get the camera nodes and describe them as we find them
*-----------------------------------------------------------------------*/
numNodes = raw1394_get_nodecount(handle);
camera_nodes = dc1394_get_camera_nodes(handle,&numCameras,1);
fflush(stdout);
if (numCameras<1)
{
fprintf( stderr, "no cameras found :(\n");
dc1394_destroy_handle(handle);
exit(1);
}
/*-----------------------------------------------------------------------
* to prevent the iso-transfer bug from raw1394 system, check if
* camera is highest node. For details see
* http://linux1394.sourceforge.net/faq.html#DCbusmgmt
* and
* http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=435107&group_id=8157&atid=108157
*-----------------------------------------------------------------------*/
if( camera_nodes[0] == numNodes-1)
{
fprintf( stderr, "\n"
"Sorry, your camera is the highest numbered node\n"
"of the bus, and has therefore become the root node.\n"
"The root node is responsible for maintaining \n"
"the timing of isochronous transactions on the IEEE \n"
"1394 bus. However, if the root node is not cycle master \n"
"capable (it doesn't have to be), then isochronous \n"
"transactions will not work. The host controller card is \n"
"cycle master capable, however, most cameras are not.\n"
"\n"
"The quick solution is to add the parameter \n"
"attempt_root=1 when loading the OHCI driver as a \n"
"module. So please do (as root):\n"
"\n"
" rmmod ohci1394\n"
" insmod ohci1394 attempt_root=1\n"
"\n"
"for more information see the FAQ at \n"
"http://linux1394.sourceforge.net/faq.html#DCbusmgmt\n"
"\n");
dc1394_destroy_handle(handle);
dc1394_free_camera_nodes(camera_nodes);
exit( 1);
}

/*-----------------------------------------------------------------------
* find a supported format/mode
*-----------------------------------------------------------------------*/
dc1394_query_supported_formats(handle,camera_nodes[0],&quadlet);
if (quadlet & (1<<29)) {
// check medium resolution formats
dc1394_query_supported_modes(handle,camera_nodes[0],FORMAT_SVGA_NONCOMPRESSED_2,&quadlet);
if (quadlet & (1<< (31-5))) {
fprintf(stderr,"Using format2/mode5\n");
format=FORMAT_SVGA_NONCOMPRESSED_2;
mode=MODE_1600x1200_MONO;
} else if (quadlet & (1<< (31-2))) {
fprintf(stderr,"Using format2/mode2\n");
format=FORMAT_SVGA_NONCOMPRESSED_2;
mode=MODE_1280x960_MONO;
}
} else if (quadlet & (1<<30)) {
// check medium resolution formats
dc1394_query_supported_modes(handle,camera_nodes[0],FORMAT_SVGA_NONCOMPRESSED_1,&quadlet);
if (quadlet & (1<< (31-5))) {
fprintf(stderr,"Using format1/mode2\n");
format=FORMAT_SVGA_NONCOMPRESSED_1;
mode=MODE_1024x768_MONO;
} else if (quadlet & (1<< (31-2))) {
fprintf(stderr,"Using format1/mode5\n");
format=FORMAT_SVGA_NONCOMPRESSED_1;
mode=MODE_800x600_MONO;
}
} else if (quadlet & (1<<31)) {
// check for VGA format
dc1394_query_supported_modes(handle,camera_nodes[0],FORMAT_VGA_NONCOMPRESSED,&quadlet);
if (quadlet & (1<< (31-5))) {
fprintf(stderr,"Using format0/mode5\n");
format=FORMAT_VGA_NONCOMPRESSED;
mode=MODE_640x480_MONO;
}
} else {
fprintf(stderr,"Your camera does not seem to support an 8-bit grayscale format.\nAborting...\n");
exit(1);
}

format=FORMAT_SVGA_NONCOMPRESSED_1;
mode=MODE_800x600_MONO;
/*dc1394_get_min_value(handle,camera.node,416, &value);
printf("Min Gamma:%d ",value);
dc1394_get_max_value(handle,camera.node,416, &value);
printf("Max Gamma:%d\n",value); */
dc1394_set_brightness(handle, camera.node,90);
dc1394_set_exposure(handle, camera.node,200);
dc1394_set_gain(handle, camera.node,13);
dc1394_set_shutter(handle, camera.node,4095);
dc1394_set_gamma(handle, camera.node,0.9);
//dc1394_get_exposure(handle, camera.node,&exposure);
dc1394_set_capture_size(handle,camera.node,800);
printf("SIZE:%d\n",exposure);

/*-----------------------------------------------------------------------
* setup capture
*-----------------------------------------------------------------------*/
if (dc1394_setup_capture(handle,camera_nodes[0],
0, /* channel */
format, mode,
SPEED_400,
FRAMERATE_7_5,
&camera)!=DC1394_SUCCESS)
{
fprintf( stderr,"unable to setup camera-\n"
"check line %d of %s to make sure\n"
"that the video mode,framerate and format are\n"
"supported by your camera\n",
__LINE__,__FILE__);
dc1394_release_camera(handle,&camera);
dc1394_destroy_handle(handle);
dc1394_free_camera_nodes(camera_nodes);
exit(1);
}
dc1394_free_camera_nodes(camera_nodes);

/* set trigger mode */
if( dc1394_set_trigger_mode(handle, camera.node, TRIGGER_MODE_0)
!= DC1394_SUCCESS)
{
fprintf( stderr, "unable to set camera trigger mode\n");
#if 0
dc1394_release_camera(handle,&camera);
dc1394_destroy_handle(handle);
exit(1);
#endif
}


/*-----------------------------------------------------------------------
* report camera's features
*-----------------------------------------------------------------------*/
if(dc1394_get_camera_feature_set(handle, camera.node,&features)
!=DC1394_SUCCESS)
{
fprintf( stderr, "unable to get feature set\n");
}
else
{
dc1394_print_feature_set(&features);
}

sleep(2);
/*-----------------------------------------------------------------------
* have the camera start sending us data
*-----------------------------------------------------------------------*/
if (dc1394_start_iso_transmission(handle,camera.node)
!=DC1394_SUCCESS)
{
fprintf( stderr, "unable to start camera iso transmission\n");
dc1394_release_camera(handle,&camera);
dc1394_destroy_handle(handle);
exit(1);
}/*-----------------------------------------------------------------------
* capture one frame
*-----------------------------------------------------------------------*/
if (dc1394_single_capture(handle,&camera)!=DC1394_SUCCESS)
{
fprintf( stderr, "unable to capture a frame\n");
dc1394_release_camera(handle,&camera);
dc1394_destroy_handle(handle);
exit(1);
}

/*-----------------------------------------------------------------------
* Stop data transmission
*-----------------------------------------------------------------------*/
if (dc1394_stop_iso_transmission(handle,camera.node)!=DC1394_SUCCESS)
{
printf("couldn't stop the camera?\n");
}

/*-----------------------------------------------------------------------
* save image as 'Image.pgm'
*-----------------------------------------------------------------------*/
imagefile=fopen(IMAGE_FILE_NAME, "w");

if( imagefile == NULL)
{
perror( "Can't create '" IMAGE_FILE_NAME "'");
dc1394_release_camera(handle,&camera);
dc1394_destroy_handle(handle);
exit( 1);
}


fprintf(imagefile,"P5\n%u %u 255\n", camera.frame_width,
camera.frame_height );
fwrite((const char *)camera.capture_buffer, 1,
camera.frame_height*camera.frame_width, imagefile);
fclose(imagefile);
printf("wrote: " IMAGE_FILE_NAME "\n");

/*-----------------------------------------------------------------------
* Close camera
*-----------------------------------------------------------------------*/
dc1394_release_camera(handle,&camera);
dc1394_destroy_handle(handle);
return 0;
}Kodun derlenmesi ise şu şekilde yapılabilir;


gcc grabSingleImage.c -lraw1394 -ldc1394_control -o grabSingleImage

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

Ubuntu'da Chrome'un Açılıştaki Profil Uyarısı Nasıl Çözülebilir

Bir süredir Chrome u her açtığımda bu uyarı penceresi karşıma çıkmaya başlamıştı. Pencerede şu yazıyor:
Profiliniz doğru açılamıyor.
Bazı özellikler kullanılamayabilir. Lütfen profilin bulunduğundan ve içeriğini okuma ve yazma izniniz olduğundan emin olun.
Bu problemi çözmek için aşağıdaki işlemi uyguladım ve problem halloldu. Tabi ki bunu yapmak ya da yapmamak sizin tercihiniz, /home/ içinde olduğunuzu varsayarak:
mv .config/google-chrome/Default/Web\ Data .config/google-chrome/Default/Web\ Data.BCKP
İlgili klasördeki ilgili dosyayı farklı isimde kaydettim. Hem olası bir problemde geri dönmemi de sağlayacak bir komut bu.Bu işlemden sonra chrome u yeniden başlatıyoruz ve Voila! Problem gitmiş oluyor.  Chrome ilgili klasörde yeni bir Web Data dosyası oluşturuyor.
mv .config/google-chrome/Default/Web\ Data.BCKP .config/google-chrome/Default/Web\ Data
Komutu şeklinde yeniden çalıştırdığınızda dosya geri yükleniyor ve chrome eski problemli haline dönüyor.

Mint Linux Masaüstü Font Rengini Değiştirmek

Vallaha Mint Linux'tan halen memnunum. Yapmak isteyip de yapamadığım bir şey çıkmadı henüz. Olursa o konuda da bilgi vermek isterim.
XFCE masaüstü arayüzünü kullanan mint linux günümüz Ubuntu sürümleri ile gelen arayüzler düşünüldüğünde çok sade kalıyor. Ancak bu sadeliği benim gibi birçok görece "yaşlı" insanın da tercih edebileceğini düşünüyorum. Kafa rahat böyle ohhh!
Neyse... Gene de tabi insan biraz masaüstüne ayar vermek istiyor. Ben masaüstümde o günlerde ilgi duyduğum filmlerdeki kahramanların resimlerini koymayı severim. Bu aralar da favorim "the Hobbit" filmi olduğu için, internette sıklıkla kullanılan bir duvar kağıdını kullanmak istedim. Ancak duvar kağıdı koyu renkliydi ve masaüstü simgelerine ait yazılar siyah olduğundan duvar kağıdı üzerinde görünmüyordu. Bunu değiştirmek  "ayarlar->kişiselleştir->..." gibi tarif edilebilecek bir şey olmadığından buraya not düşmeyi uygun gördüm. Zaten öncelikle kendime bir şeyler hatırlatmasını iste…