Skip to main content

Povray'den Dosya Okutarak İşlem Yaptırmak


Pov-RAY'i kullanarak belirli bir dosyadaki bilgilere dayanarak imge oluşturmak mümkün. Aşağıdaki kod triangles.txt diye bir dosyadan vertex noktalarındaki gradyan bilgilerini ve vertex kordinatlarını alarak, pov-RAY'in smooth_triangle fonksiyonunu da kullanarak ilgili üçgenleri çizdirmektedir. Üçgenler bir mesh'e ait ise kapalı bir yüzey çizdirilmiş olur. Kodumuz şu şekildedir;//by Sukru OZAN 14-03-2008
#include "colors.inc"
#include "functions.inc"
#include "stones.inc"
#include "textures.inc"

background { color rgb<1.0,0.8,0.634> }
plane { <0,-5,0>,1 texture{ pigment {color rgb<0.9,1.0,0.9>} }}
global_settings {max_trace_level 5}
light_source {<-14,20,30> rgb <1.0, 1.0, 0.95>*1.5 shadowless}
light_source {<14,20,-30> rgb <0.9, 0.9, 1.00>*0.8 shadowless}


#fopen MyFile "./triangles.txt" read
#while (defined(MyFile))
#read (MyFile,Var1,Var2,Var3,Var4,Var5,Var6,Var7,Var8,Var9,Var10,Var11,Var12,Var13,Var14,Var15,Var16,Var17,Var18)
smooth_triangle {
<Var1,Var2,Var3>,<Var4,Var5,Var6>,
<Var7,Var8,Var9>,<Var10,Var11,Var12>,
<Var13,Var14,Var15>,<Var16,Var17,Var18>
pigment { rgb 1 }
}

#endBu kod yardımıyla çizdirilmiş örnek bir resim ise yukarıdaki gibi olabilmektedir. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken bir diğer şey de triangles.txt dosyasının formatıdır. Her üçgene ait bilgi bir satırda belirtilmektedir, bileşenler arasında ve satır sonunda virgül kullanılmaktadır. Örnek bir triangles.txt dosyasının birkaç satırı şu şekilde yazılabilir;

0.800000,1.196761,3.000000,-1.414214,-0.406855,0.042143,0.798811,1.200000,3.000000,-1.414214,-0.395478,0.043860,0.800000,1.200000,2.993590,-1.414214,-0.387623,0.029889,
0.800000,1.196761,3.000000,-1.414214,-0.406855,0.042143,0.800000,1.200000,3.004804,-1.419285,-0.390454,0.046439,0.798811,1.200000,3.000000,-1.414214,-0.395478,0.043860,
0.800000,1.162926,3.600000,-1.414214,-0.438968,0.014175,0.785842,1.200000,3.600000,-1.414214,-0.286672,-0.031677,0.800000,1.200000,3.549201,-1.478218,-0.249164,-0.079740,
0.800000,1.162926,3.600000,-1.414214,-0.438968,0.014175,0.800000,1.200000,3.660528,-1.414214,-0.331027,0.093155,0.785842,1.200000,3.600000,-1.414214,-0.286672,-0.031677,
0.800000,1.200000,2.993590,-1.414214,-0.387623,0.029889,0.760384,1.400000,3.000000,-1.414214,0.101421,-0.098040,0.800000,1.400000,2.896772,-1.414214,0.129822,-0.321285,
.
.
.


Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.