Skip to main content

Tek Boyutlu Bir İşaretin Zaman Frekans Düzleminde Görüntülenmesi


Tek boyutlu zamana bağlı bir fonksiyonun zaman-frekans düzleminde gözlemlenmesi bir çok kullanıcıyı ilgilendiren bir konudur. Matlabdaki sürekli zaman dalgacık dönüşümünü gerçekleştiren CWT komutu bu işlemi gerçekleştirmektedir. Ancak CWT komutu zaman-ölçek (scale) bilgisini vermekte olup frekans sonucu için ilave eklentiye ihtiyaç duyulmaktadır. cwt_signal fonksiyonu girilen bir vektör için Fs örnekleme frekansında (Hz), F_ilk başlangıç frekansı ve F_son bitiş frekansı aralığında kalan zaman-frekans düzleminde delta_F çözünürlükte sonucu vermektedir. Baz fonksiyonu olarak çoğu uygulama en tercih edilen ve en sağlıklı sonucu veren baz fonksiyonu olduğu için komleks Morlet seçilmiş ve aşağıdaki kodda 1.5 Hzlik merkez frekansı ve 1.5 Hzlik genişlik anlamına gelecek şekilde "cmor1.5-1.5" olarak girilmiştir. İstenirse bu kullanıcı tarafından fonksiyonun içine girilip değiştirilebilir.function coef=cwt_signal(isaret,Fs,F_ilk,F_son,delta_F);
delta=1/Fs;
Fa=F_ilk:delta_F:F_son;
Fc=centfrq('cmor1.5-1.5'); %mother wavelet complex morlet center frequency 1.5 Hz %Width 1.5 Hz
scale=Fc./(Fa*delta);
coef=cwt(isaret,scale,'cmor1.5-1.5');
mesh(abs(coef))


Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.