Skip to main content

MATLAB'de Fouriér Dönüşümü'nün Frekans Bölgesinde Doğru Şekilde Gösterilmesi


Matlab'daki en sık kullanılan komutlardan olan FFT komutu, zamana bağlı bir fonksiyonun frekansa bağlı olarak gösterilmesini sağlayan Fourier Dönüşümüne karşılık gelen bir integral dönüşümüdür. Kullanıcı, fonksiyonun hangi frekanslarda bileşeni olduğunu görmeyi amaçlar. Ancak Fourier dönüşümü kompleks bir dönüşümdür ve FFT komutuyla bulunan frekans cevabı kompleks (karmaşık) sayılardan oluşmaktadır. Bulunan sonucunun mutlak değeri alınmalıdır. Ayrıca kaç nokta üzerinden FFT alındığına bağlı olarak çıkan dürtülerin konumları frekansın tam değerini vermemektedir. Matlab, negative frekans bileşenlerine karşılık gelen değerleri de tek vektör içinde göstermekte olup bu m-dosyası ile kullanıcı, belli bir örnekleme frekansındaki işaretin frekans tepkisini doğrudan gözlemleyebilmektedir.
function sonuc=fft_fast (x,Fs)
% Fs Ornekleme frekansi
fx=abs(fft(x,Fs));
% Ornekleme frekansinda Fourier Donusumu aliyoruz
sonuc=fx(1:length(fx)/2);
% 0 - Fs/2 araligini gozlemliyoruz
plot(sonuc)
% Yatay eksen direkt olarak frekans degerleri oluyor
Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.