Skip to main content

Latex ile özgeçmiş (cv, resume) yazmak

Latex kullanarak güzel cv ler hazırlanabilir. Bunun için benim kullandığım bir class dosyası var. Bu linkten indirerek kullanabilirsiniz. Dosyanın içerisindeki açıklama satırlarında dosyayı nasıl kullanabileceğiniz anlatılıyor. Ben bir süre önce bu cls dosyasını kullanarak yazmış olduğum cv yi de ekliyorum.\documentclass[margin,line]{res}
\oddsidemargin -.5in
\evensidemargin -.5in
\textwidth=6.0in
\itemsep=0in
\parsep=0in

\newenvironment{list1}{
\begin{list}{\ding{113}}{%
\setlength{\itemsep}{0in}
\setlength{\parsep}{0in} \setlength{\parskip}{0in}
\setlength{\topsep}{0in} \setlength{\partopsep}{0in}
\setlength{\leftmargin}{0.17in}}}{\end{list}}
\newenvironment{list2}{
\begin{list}{$\bullet$}{%
\setlength{\itemsep}{0in}
\setlength{\parsep}{0in} \setlength{\parskip}{0in}
\setlength{\topsep}{0in} \setlength{\partopsep}{0in}
\setlength{\leftmargin}{0.2in}}}{\end{list}}


\begin{document}
\name{ \Large \c S\"ukr\"u OZAN\vspace*{.1in}}
\begin{resume}
\section{\sc \large\bf Contact Information}
\vspace{.05in}
\begin{tabular}{llll}
{\.I}ZM{\.I}R INSTITUTE OF TECHNOLOGY &\vspace*{.05in}& {\bf Tel :} & +90 232 750 6284 \\
G{\"u}lbah{\c{c}}ek{\"o}y{\"u} &\vspace*{.05in}& {\bf Mobile:} & +90 532 601 7870 \\
Urla/{\.I}zmir &\vspace*{.05in}& {\bf E-mail:} & sukruozan@iyte.edu.tr\\
35430 TURKEY &\vspace*{.05in}& {\bf WWW :} & www.iyte.edu.tr/\verb+~+sukruozan \\
\end{tabular}
\vspace{.3in}
\section{\sc\large\bf Education}
\section{\sc\small\bf February 2006 - Present}
{\bf{\.I}ZM{\.I}R INSTITUTE OF TECHNOLOGY, {\.I}zmir TURKEY}\\
\vspace*{-.1in}
\begin{list1}
\item[] Ph.D., Electrical and Electronics Engineering Department
\begin{list2}
\vspace*{.05in}
\item CGPA: 4.00/4.00
\end{list2}
\end{list1}
\vspace{-.1in}
\section{\sc\small\bf September 2002 - November 2005}
{\bf {\.I}ZM{\.I}R INSTITUTE OF TECHNOLOGY }, {\.I}zmir TURKEY\\
\vspace*{-.1in}
\begin{list1}
\item[] M.Sc., Electrical and Electronics Engineering Department
\begin{list2}
\vspace*{.05in}
\item Advisor: Assist.Prof.Dr.\c Sevket G\"UM\"U\c STEK\.IN
\item CGPA: 3.36/4.00
\end{list2}
\end{list1}
\vspace{-.1in}
\section{\sc\small\bf September 1997 - January 2002}
{\bf MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY }, Ankara TURKEY\\
\vspace*{-.1in}
\begin{list1}
\item[] B.Sc., Electrical and Electronics Engineering Department
\begin{list2}
\vspace*{.05in}
\item CGPA: 2.68/4.00
\end{list2}
\end{list1}

\vspace{.1in}
\section{\sc\large\bf Computer Knowledge}
{\bf Programming Languages:} C, C++, MSVC++\\
{\bf Operating Systems :} Linux, Windows\\
{\bf Other :}
\begin{itemize}
\item OpenCV\\\vspace*{-.2in}
\item OpenGL\\\vspace*{-.2in}
\item MATLAB\\\vspace*{-.2in}
\item \LaTeX\\\vspace*{-.2in}
\item MS Office (Word, Excel)\\\vspace*{-.2in}
\item Povray, some 3D StudioMax knowledge
\end{itemize}

\vspace{.1in}

\section{\sc\large\bf Experience}
\section{\sc\small\bf October 2004 - Present}
Starting from October 2004 I have been working as a research assistant in \.Izmir Institute of Technology.\\
\vspace{-.2in}
\section{\sc\small\bf January 2003 - January 2004}
I worked for a UPS (uninterruptable power source) company, TUMEL ELEKTRONIK A.\c S. \.Izmir, as a software engineer. \\
\vspace{-.2in}
\section{\sc\small\bf Summer Practice (2000)}
Summer practice in TURKCELL A.\c S. \.Izmir.\\
\vspace{-.2in}
\section{\sc\small\bf Summer Practice (1999)}
Summer practice in ASELSAN Microwave and System Technologies Laboratory \.Izmir.\\
\vspace{.25in}

\section{\sc\large\bf Projects}
{\bf Senior Design Project, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY}\\
\vspace*{-.1in}
\begin{list1}
\item[]Project Topic: \lq\lq A Bead Seperator\rq\rq
\begin{list2}
\vspace*{.05in}
\item In this project a working machine controlled by a micro
controller has been designed and produced. The machien has the capability of seperating balls with four different colors.
\end{list2}
\end{list1}{\bf Computer Vision Course Project, {\.I}ZM{\.I}R INSTITUTE OF TECHNOLOGY}\\
\vspace*{-.1in}
\begin{list1}
\item[]Project Topic: \lq\lq Stereo Vision\rq\rq
\begin{list2}
\vspace*{.05in}
\item In this project, a stereo vision system has been designed. The system is capable of identifying 3D coordinates of
an object in the space. System uses stereo images to obtain position information of the object. Moreover the system is capable of
manipulating the object by the help of a robot arm. Proposed movement of the robot arm has been modeled and simulated with POVRAY because of the
lack of a real robot arm.
\end{list2}
\end{list1}


{\bf M.Sc. Thesis, {\.I}ZM{\.I}R INSTITUTE OF TECHNOLOGY}\\
\vspace*{-.1in}
\begin{list1}
\item[]Thesis Topic: \lq\lq A Case Study on Logging Visual Activities: Chess Game\rq\rq
\begin{list2}
\vspace*{.05in}
\item In this thesis a system, which is capable of understanding players moves during a chess game, has been designed . A PC camera and a PC has been used to test the proposed algorithm and
implemented software.
\end{list2}
\end{list1}


\vspace{.2in}

\section{\sc\large\bf Publications}
\begin{list2}
\vspace*{.15in}
\item E.Uyar, \c S.G\"um\"u\c stekin, \c S.Ozan, L.\c Cetin, {\it \lq\lq A Computer Controlled Vision Oriented Robot Manipulator
for Chess Game\rq\rq}, Proc. of Workshop on Research and Education in Control and Signal Processing, REDISCOVER 2004, Cavtat, Croatia\\
\item \c S.Ozan,\c S.G\"um\"u\c stekin, {\it \lq\lq A Case Study on Logging Visual Activities:Chess Game\rq\rq}, Proc. of Turkish Symposium on
Artificial Intelligence \& Neural Networks, TAINN2005, \.Izmir-\c Ce\c sme TURKEY\\
\item \c S.Ozan,\c S.G\"um\"u\c stekin, {\it \lq\lq A Case Study on Logging Visual Activities:Chess Game\rq\rq}, Proc. of TAINN 2005, LNAI 3949, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006 , pp.1-10\\
\end{list2}

\vspace{.2in}

\section{\sc\large\bf TOEFL and GRE}
\begin{list2}
\vspace*{.15in}
\item TOEFL: 247\\
\item GRE(quantitative):800 ; GRE(verbal):330 ; GRE(analytic):3.5\\
\end{list2}

\vspace{.2in}

\section{\sc\large\bf HOBBIES}
\begin{list2}
\vspace*{.1in}
\item Music ; as a listener and a performer... I play various of instruments since I was 4 years old\\
\vspace*{-.1in}
\item Cinema... I collect and watch the movies of different kinds. \\
\vspace*{-.1in}
\item Developing my own website (www.sukruozan.com)\\
\end{list2}
\vspace{.2in}
\section{\sc\large\bf References}
\begin{list2}
\vspace*{.15in}
\item Assist.Prof.Dr.\c Sevket G\"UM\"U\c STEK\.IN, {\.I}ZM{\.I}R INSTITUTE OF TECHNOLOGY Electrical and Electronics Engineering Department,
e-mail: sevketgumustekin@iyte.edu.tr \hspace{-1.5cm}
\item Assoc.Prof.Dr.Salih D\.INLEY\.IC\.I, {\.I}ZM{\.I}R INSTITUTE OF TECHNOLOGY Electrical and Electronics Engineering Department,
e-mail: salihdinleyici@iyte.edu.tr \hspace{-1.5cm}
\hspace*{-2cm}
\item Prof.Dr.Erol UYAR, DOKUZ EYL\"UL \"UN\.IVERS\.ITES\.I Mechanical Engineering Department,\ \ \ \
e-mail: erol.uyar@deu.edu.tr
\end{list2}
\end{resume}
\end{document}

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

Ubuntu'da Chrome'un Açılıştaki Profil Uyarısı Nasıl Çözülebilir

Bir süredir Chrome u her açtığımda bu uyarı penceresi karşıma çıkmaya başlamıştı. Pencerede şu yazıyor:
Profiliniz doğru açılamıyor.
Bazı özellikler kullanılamayabilir. Lütfen profilin bulunduğundan ve içeriğini okuma ve yazma izniniz olduğundan emin olun.
Bu problemi çözmek için aşağıdaki işlemi uyguladım ve problem halloldu. Tabi ki bunu yapmak ya da yapmamak sizin tercihiniz, /home/ içinde olduğunuzu varsayarak:
mv .config/google-chrome/Default/Web\ Data .config/google-chrome/Default/Web\ Data.BCKP
İlgili klasördeki ilgili dosyayı farklı isimde kaydettim. Hem olası bir problemde geri dönmemi de sağlayacak bir komut bu.Bu işlemden sonra chrome u yeniden başlatıyoruz ve Voila! Problem gitmiş oluyor.  Chrome ilgili klasörde yeni bir Web Data dosyası oluşturuyor.
mv .config/google-chrome/Default/Web\ Data.BCKP .config/google-chrome/Default/Web\ Data
Komutu şeklinde yeniden çalıştırdığınızda dosya geri yükleniyor ve chrome eski problemli haline dönüyor.

Mint Linux Masaüstü Font Rengini Değiştirmek

Vallaha Mint Linux'tan halen memnunum. Yapmak isteyip de yapamadığım bir şey çıkmadı henüz. Olursa o konuda da bilgi vermek isterim.
XFCE masaüstü arayüzünü kullanan mint linux günümüz Ubuntu sürümleri ile gelen arayüzler düşünüldüğünde çok sade kalıyor. Ancak bu sadeliği benim gibi birçok görece "yaşlı" insanın da tercih edebileceğini düşünüyorum. Kafa rahat böyle ohhh!
Neyse... Gene de tabi insan biraz masaüstüne ayar vermek istiyor. Ben masaüstümde o günlerde ilgi duyduğum filmlerdeki kahramanların resimlerini koymayı severim. Bu aralar da favorim "the Hobbit" filmi olduğu için, internette sıklıkla kullanılan bir duvar kağıdını kullanmak istedim. Ancak duvar kağıdı koyu renkliydi ve masaüstü simgelerine ait yazılar siyah olduğundan duvar kağıdı üzerinde görünmüyordu. Bunu değiştirmek  "ayarlar->kişiselleştir->..." gibi tarif edilebilecek bir şey olmadığından buraya not düşmeyi uygun gördüm. Zaten öncelikle kendime bir şeyler hatırlatmasını iste…