Skip to main content

Matlab'da Yapısal Bir Sistemin Dürtü Yanıtını Elde Etme

Kütle(Mass), Rijitlik(Stiffness) ve Sönümleme(Damping) matrisleri bilinen bir dinamik sistemin dürtü yanıtını(Impulse Response) çizen bir Matlab fonksiyonu. Yapısal(Structural) sistemler üstünde çalışırken bu kod parçasını sıklıkla kullanırım. Tek yapmanız gereken yarattığınız sistemin boyutunu ve yapısal özelliklerini sırayla Matlab formatında girmek.clear all
N = input('model order : ');
M = input('mass matrix : ') ;
C = input('damping matrix : ') ;
K = input('stiffness matrix : ') ;

A1=inv(M)*C;
A0=inv(M)*K;
B0=inv(M);
I=eye(N,N);
Z=zeros(N,N);

A=[Z I;-A0 -A1];
B=[Z;B0];
C1=[I Z]; % continous time system
D=0;

sys=ss(A,B,C1,D);

dt=0.01; %sampling time
duration=20; %duration of the signal
t=0:dt:duration;
y=impulse(sys,t); %impulse response

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.