Skip to main content

Octave'da Grafik Çizdirme

Octave'da grafik en temel olarak plot(...) fonksiyonu ile çizdirilir. Bu aşamada bahsetmek istediğim husus, grafik çizdirildikten sonra grafiği kaydetme ile ilgili. Diyelim ki aşağıdaki komutlarla 5 tane grafik çizdirdik;

plot(x*180/pi,y1,"r-",x*180/pi,y2,"g-",x*180/pi,y3,"b-",x*180/pi,y4,"k-",x*180/pi,y5,"m-");

Şimdi bu grafiği komut satırından şu şekilde kaydedebiliyorum:

print("grafik.png","-dpng");

Diyelim ki grafik istediğimiz boyutlarda değil. Onu da şu şekilde hallediyoruz:

print("grafik.png","-dpng","-S1600,900");

Yazdığımızda grafiğimiz piksel olarak 1600x900 büyüklüğünde oluyor. Bir güzel özellik de grafiklerimizi .svg formatında kaydedebiliyoruz. Bu da bize daha interaktif bir grafik oluşturuyor. Onu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz:


print("grafik.svg","-dsvg");

Grafik svg formatında yaratıldıktan sonra istenilen eklemeler ve değişiklikler rahatça yapılabiliyor. Linux'ta da bunun en iyi yolu INKSCAPE kullanmak.

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.