Skip to main content

Octave'da Üst Üste Bindirilmiş Grafik Nasıl Çizdirilir

Amacım iki tane histogram grafiğini üst üste çizdirmekti. Bunun için şu kodu kullandım.

hold on;
[y1 x1]=hist(data(:,1), 100);
[y2 x2]=hist(data(:,2), 100);
h1=area(x1,y1,"facecolor",[0.0,0.0,0.0]);
h2=area(x2,y2,"facecolor",[0.5,0.5,0.5]);
set(h1,'edgecolor','none');
set(h2,'edgecolor','none');
hold off;
title("Overlayed histograms for left and right laser sources after optimization");
xlabel("Distance (in mm)");
ylabel("Count(x10^3)");
axis([60,150]);

data bilgisi programın önceki satırlarında oluşturulmuştu, konuyla ilgisi olmadığından eklemedim.

Son olarak http://sukruozan.blogspot.com.tr/2013/04/octave-grafik-eksenindeki-saylar.html yazısındaki şekilde y eksenindeki sayıları istediğim şekilde düzenlemek için de aşağıdaki satırı çalıştırdım.

set(gca(),'yticklabel',{'0','0.5','1','1.5','2','2.5'})

Oluşan grafikte üst üste binen kısımlar istediğim gibi görünmüyordu. Bu yüzden gri olan bileşene bir alfa saydamlığı eklemek istiyordum. Octave'da bir şekilde histogram ile 'facealpha' değişkenini kullanmak mümkün olmuyor sanırım. Bu yüzden grafiği önce 

print("overlayed.svg","-dsvg","-S800,600");

Komutuyla .svg olarak kaydettim. Bu grafiği inscape vektörel çizim programı içinde açarak gri bileşene alfa saydamlığını ekleyerek istediğim sonucu elde ettim.
Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.