Skip to main content

Octave'da Grafik Eksenindeki Sayları Değiştirmek


Bu yöntem Octave ortamında çalışmakta olmasına karşın Matlab ortamında da çok ufak tefek farklılıklarla ya da direk aynı şekilde çalışabilmektedir diye tahmin ediyorum.

Diyelim ki bir grafik çizdirdiniz ve y ekseni 0 ile 4000 arasında 1000er 1000er artarak sırasıyla 0, 1000, 2000, 3000, 4000 değerlerini alıyor.

Diyelim ki amaçladığımız şey y ekseninde 0 ile 4 arasında değişen 0,1,2,3,4 sayılarını görmek. Bu durumda standart grafik çizdirme komutlarının çalıştırılmasının ardından 

set(gca(),'yticklabel',{'0','1','2','3','4'})

Komutunun çağırılması yeterli olacaktır.  Tahmin edileceği üzere aynı iş x ekseni için yapılmak istendiğinde 'yticklabel' yerine 'xticklabel' yazmak yeterli olacaktır.

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.