Skip to main content

Latex için Önemli Bir Eklenti: texlive-science

Latex'te algoritma ve pseudo kod yazma gibi şeyleri de kapsayan bir paket. Ubuntuda:

 sudo apt-get install texlive-science

yazarak kurabileceğiniz bu paketin içeriği de şu şekildedir:

SIstyle -- The SIstyle package.
 SIunits -- International System of Units.
 alg -- LaTeX environments for typesetting algorithms.
 algorithm2e -- Floating algorithm environment with algorithmic keywords.
 algorithmicx -- The algorithmic style you always wanted!
 algorithms -- Floating algorithm environment.
 biocon -- Typesetting biological species names
 bitfield -- Draw bit field data structure diagrams.
 bpchem -- Typeset chemical names, formulae, and numbering of chemical
  compounds.
 bytefield -- Create illustrations for network protocol specifications.
 chemarrow -- Arrows for use in chemistry
 chemcompounds -- Simple consecutive numbering of chemical compounds.
 chemcono -- Support for compound numbers in chemistry documents.
 clrscode -- Typesets pseudocode as in Introduction to Algorithms.
 complexity -- Computational complexity class names
 computational-complexity -- The computational-complexity package.
 digiconfigs -- The digiconfigs package.
 dyntree -- The dyntree package.
 formula -- Typesetting physical units.
 functan -- macros for functional analysis and PDE theory
 galois -- Write Galois connections in two-dimensional style.
 gastex -- The gastex package.
 hepparticles -- Macros for typesetting high energy physics particle names.
 hepthesis -- The hepthesis package.
 hepunits -- A set of units useful in high energy physics applications.
 karnaugh -- Typeset Karnaugh-Veitch-maps.
 mhchem -- Typeset chemical formulae/equations and Risk and Safety phrases
 mhs -- Historical mathematics.
 miller -- Typeset miller indices.
 objectz -- Macros for typesetting Object Z.
 pseudocode -- A LaTeX enviromnet for specifying algorithms in a natural
  way.
 scientificpaper -- Format a scientific paper for journal publication.
 sciposter -- Make posters of ISO A3 size and larger.
 struktex -- Draw Nassi-Schneidermann charts
 t-angles -- Draw tangles, trees, Hopf algebra operations and other
  pictures.
 textopo -- Annotated membrane protein topology plots.
 unitsdef -- Typesetting units in LaTeX2e.
 youngtab -- Typeset Young-Tableaux.

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.