Skip to main content

C ile Beep (Bip) Sesi Vermek

Aşağıdaki kod yardımı ile konsoldan bip sesi elde etmek mümkündür. Biplemenin frekansı ve süresi komut parametresi olarak verilmektedir. Linux'ta derlemek için:

gcc -o beep beep.c

Yazmak yeterlidir. Derleme işleminin ardından çalıştımak için konsola öneğin:

./beep 1000 100


Yazarak bip sesi elde edilebilmektedir. Linux'ta /dev/console un izinlerini chmodla 777 yapmak gerekebilmektedir./* beep.c - for Linux and DOS/Windows */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#ifdef __DJGPP__
#include <dos.h>
#include <pc.h>
#endif
#define ESC 27

void beep (int frequency, int duration)
{
#ifdef __DJGPP__
sound (frequency);
delay (duration);
nosound ();
#else /* Linux */
FILE *tty;
if ( NULL == (tty = fopen ("/dev/console", "w")) ) {
fprintf (stderr, "Cannot write to /dev/console!\n" );
exit (1);
}
fprintf(tty, "%c[10;%d]%c[11;%d]\a", ESC, frequency, ESC, duration);
#endif
}

int main (int argc, char *argv[])
{
int frequency, duration;
if (argc != 3) {
fprintf (stderr, "Usage: beep <frequency> <duration>\n" );
exit (1);
}
frequency = atoi (argv [1]);
duration = atoi (argv [2]);
beep (frequency, duration);
return (0);
}

/* end of beep.c */

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

2005 İzmir Depremi

Ekim 2005'te İzmirde orta düzeyin üzerinde bir deprem gerçekleşti. Bu her ne kadar basında fazla ilgi görmemiş olsa da, İYTE'de kalıcı hasarlar bırakmış bir depremdi. Şu anda Ekim 2009 dayız ve depremden ciddi ölçüde etkilenip zarar görmüş olan, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirilme  çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu resimler o depremin ciddiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir.