Skip to main content

"A Simple Recursive Web Page Crawler to Scrape Data" written in Python

I am very new to python language. I bet there are better tools or modules written professionally. But I somehow find this very code written by myself useful. So I wanted to share it online. 

Lets say that we aim to scrape a specific kind of data (E.g. e-mail information is a good data type to try this code on) from within an html based web site. This code visits all possible links she finds and visits them recursively to find data you're seeking. If the web site is designed in a proper format you can inspect the code and identify a few html tags appearing just before the data string you need. 

Of course this code will not work properly if you don't make the necessary adjustments specific for your case. I just wanted to give a general idea to grasp the logic behind recursively crawling a web page and scraping any data.

In crawl() function  I give a random time break between consecutive requests in order not to disturb the server site much. It is a good idea to give that kind of break.

PS. The code requires bs4 module installed 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
#!/usr/bin/python

"""
18042016
This code is able to scrape data in a web site. 
It recursively visits links and sub links.
But the code should be specifically designed for the website
"""

#importing necessary libraries
import sys, getopt, time, requests, random
from bs4 import BeautifulSoup as BS

search_tags = ['write here','the list of','corresponding html tags','to be used to recover data']
emaildb = list()
linkdb = list()
femails = open("emails.txt","w+")
rootDir = sys.argv[1]
depth = 0

def scrapeEmail(url):
 global emaildb
 global femails
 global search_tags
 crop = url
 for tag in search_tags:
 sstring = tag
 sindex = crop.find(sstring)
 crop = crop[sindex+len(sstring):]

 sstring = ''
 sindex = crop.find(sstring)
 crop = crop[:sindex]
 if (crop.find('@') >= 0 and) (crop not in emaildb): 
 emaildb.append(crop)
 print(crop)
 return

def crawl(link):
 time.sleep(1.0*random.random()+1.0)
 global linkdb
 global maxDepth
 global rootDir
 global depth

 if (link.startswith("http")) and (link in linkdb) and (link.find(sys.argv[1]) >= 0):
 print(link+" "+str(depth))
 linkdb.append(link)
 url = requests.get(link)
 scrapeEmail(url.text)
 soup = BS(url.text,"lxml") 
 for line in soup.find_all('a'):
  templink = line.get('href')
  if ( templink is not None):
  if(not templink.startswith("http")) and (templink.count('.') == 1) \
  and (templink.find('@') == -1) and (templink.find('javascript') == -1):
   templink = rootDir+templink
  if (not templink in linkdb) and (templink.startswith("http")) and (templink.find(sys.argv[1]) >= 0) \
  and (templink.find('@') == -1) and (templink.find('javascript') == -1) and (len(templink)<=500):
   linkdb.append(templink)
   crawl(templink) 
 depth = depth+1
 return


try:
 linkdb.append(sys.argv[1])
 crawl(sys.argv[1])
 for item in emaildb:
 femails.write(item+"\n")
 femails.close()

except:
 for item in emaildb:
 femails.write(item+"\n")
 femails.close()

Comments

Popular posts from this blog

LaTeX'te Sunum Hazırlamak

Latex'i kullanarak projeksiyon cihazlarında sunulmaya yönelik çok güzel sunumlar hazırlamak mümkün olmaktadır. Oluşturulan dosya PDF olduğundan ve her işletim sisteminde (linux, mac os, unix, windows vs.) en azından bir tane PDF okuyucu program olduğundan, hazırlanan sunumların taşınabilirliği de azami seviyede olmaktadır. Tabi ki latex'in en üstün olduğu nokta olan mükemmel fontlar ve matematiksel denklem yazılımları latex'te hazırlanan sunumlar için de geçerli olmaktadır. Aşağıdaki linklerden indireceğiniz pakette örnek sunuma ait gerekli dosyaları bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.
Link : DROPBOX

Hazırladığım örnek sunumun slaytları şu şekilde:

Ubuntu'da Chrome'un Açılıştaki Profil Uyarısı Nasıl Çözülebilir

Bir süredir Chrome u her açtığımda bu uyarı penceresi karşıma çıkmaya başlamıştı. Pencerede şu yazıyor:
Profiliniz doğru açılamıyor.
Bazı özellikler kullanılamayabilir. Lütfen profilin bulunduğundan ve içeriğini okuma ve yazma izniniz olduğundan emin olun.
Bu problemi çözmek için aşağıdaki işlemi uyguladım ve problem halloldu. Tabi ki bunu yapmak ya da yapmamak sizin tercihiniz, /home/ içinde olduğunuzu varsayarak:
mv .config/google-chrome/Default/Web\ Data .config/google-chrome/Default/Web\ Data.BCKP
İlgili klasördeki ilgili dosyayı farklı isimde kaydettim. Hem olası bir problemde geri dönmemi de sağlayacak bir komut bu.Bu işlemden sonra chrome u yeniden başlatıyoruz ve Voila! Problem gitmiş oluyor.  Chrome ilgili klasörde yeni bir Web Data dosyası oluşturuyor.
mv .config/google-chrome/Default/Web\ Data.BCKP .config/google-chrome/Default/Web\ Data
Komutu şeklinde yeniden çalıştırdığınızda dosya geri yükleniyor ve chrome eski problemli haline dönüyor.

Mint Linux Masaüstü Font Rengini Değiştirmek

Vallaha Mint Linux'tan halen memnunum. Yapmak isteyip de yapamadığım bir şey çıkmadı henüz. Olursa o konuda da bilgi vermek isterim.
XFCE masaüstü arayüzünü kullanan mint linux günümüz Ubuntu sürümleri ile gelen arayüzler düşünüldüğünde çok sade kalıyor. Ancak bu sadeliği benim gibi birçok görece "yaşlı" insanın da tercih edebileceğini düşünüyorum. Kafa rahat böyle ohhh!
Neyse... Gene de tabi insan biraz masaüstüne ayar vermek istiyor. Ben masaüstümde o günlerde ilgi duyduğum filmlerdeki kahramanların resimlerini koymayı severim. Bu aralar da favorim "the Hobbit" filmi olduğu için, internette sıklıkla kullanılan bir duvar kağıdını kullanmak istedim. Ancak duvar kağıdı koyu renkliydi ve masaüstü simgelerine ait yazılar siyah olduğundan duvar kağıdı üzerinde görünmüyordu. Bunu değiştirmek  "ayarlar->kişiselleştir->..." gibi tarif edilebilecek bir şey olmadığından buraya not düşmeyi uygun gördüm. Zaten öncelikle kendime bir şeyler hatırlatmasını iste…